Larb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 3.3.3. WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Firmy na rynku światowym dzięki zaprezentowaniu asortymentu na targach branżowych w wybranych krajach.

Dofinansowanie projektu z UE:  321 725,00