Zwroty i reklamacje

Formularze do pobrania:

 

POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY *


Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy Metalowców 13, 41-500 Chorzów, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000970661, NIP: 6342817919, REGON: 243235887 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres email: info@customform.pl


Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku tj. pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od
dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest
zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli
ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


Jeżeli rzecz może zostać odesłana pocztą koszt jaki Państwo ponoszą to koszt usługi pocztowej.
Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą muszą
Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest na
podstawie jednostki transportowej:


Maksymalnie na kwotę około 25zł. netto- paczka do 30kg,
Maksymalnie na kwotę około 150zł. netto- paleta do 300kg,
Maksymalnie na kwotę 2zł. za kilometr w przypadku transportu towarów ponadgabarytowych
(powyżej 180cm.) powyżej odległości 50km, nie mniej jednak niż 100zł. netto
Informujemy, że odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z
korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.


*Nie dotyczy Przedsiębiorców.
Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej,
komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) wyłącza możliwość skorzystania z
konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy. Przywileje konsumenckie obejmują jedynie nabywców
występujących w transakcji jako jednoosobowa działalność gospodarcza.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium