Płatność i dostawa - CustomForm

Płatność i dostawa

Koszt i warunki wysyłki

1. Opłata za wysyłkę / transport towaru zależna jest od cennika firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej, danego przewoźnika, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego towaru i wybranej formy płatności. W przypadku gdy transport wykonywany jest własnym środkiem transportu Sklepu, koszt wysyłki zostanie indywidualnie ustalony pomiędzy Klientem i Sklepem przy składaniu zamówienia.

2. Koszty transportu/ wysyłki zamówionego przez Klienta towaru ponosi Klient. Koszt transportu zwrotnego / wysyłki zwrotnej towaru – w przypadku odstąpienia od umowy – ponosi Klient (koszt kierunek Klient – Sklep), a po stronie Sklepu leży wówczas obowiązek zwrotu Klientowi kosztów transportu /wysyłki zamówionego towaru do Klienta, o ile Klient taki koszt poniósł (koszt kierunek Sklep – Klient). Wysokość tych kosztów podawana jest Klientowi przez Sklep przy składaniu zamówienia.

3. Doręczenie towarów następuje wyłącznie na terenie Polski. Na życzenie Klienta Sklep może wysłać towar za granicę. W sytuacji o której mowa w zdaniu poprzednim koszt transportu i jego zasady są ustalane indywidualnie.

4. Sklep nie ma obowiązku wniesienia towaru do Klienta (w szczególności do mieszkania, na posesję). W przypadku korzystania z firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej kwestie wniesienia towaru należą do indywidualnych ustaleń Klienta z tymi podmiotami. Sklep nie dokonuje w tym zakresie żadnych ustaleń z firmami kurierskimi, zewnętrznymi firmami transportowymi. Sklep nie ponosi kosztów wniesienia towarów oraz kosztów montażu towarów u Klienta. W przypadku gdy towar dostarczany jest środkiem transportu należącym do Sklepu, przedstawiciel Sklepu może dokonać wniesienia towarów oraz ich montażu. Koszt wniesienia i montażu ustalany jest wówczas indywidualnie z Klientem i stanowi nie mniej niż 5 % wartości zamówienia.

Formy płatności

1. Klient dokonuje płatności za zakupiony towar w następujący sposób: płatność przelewem, płatność w showroom’ie lub płatność w systemie płatności elektronicznych.

2. W przypadku wyboru płatności przelewem, wpłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy.

MILLENNIUM BANK
72 1160 2202 0000 0002 4067 7557
LARB Sp. z o.o. S.K.A.
Gliwicka 275
40-862 Katowice

3. W przypadku wyboru płatności w showroom’ie, płatności można dokonać gotówką lub kartą w oddziale stacjonarnym Sklepu. Lista oddziałów stacjonarnych Sklepu wejdź tutaj : http://www.customform.pl/content/12-showroomy

4. W przypadku wyboru płatności w systemie, zapłaty dokonuje się za pomocą systemu PayU – dotyczy to sytuacji, gdy Klient posiada rachunek w jednym z banków współpracujących ze Sklepem, udostępniających tzw. „szybkie płatności” i z tego rachunku Klient dokona zapłaty w formie przelewu elektronicznego w ramach usługi PayU,

Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska