Polityka prywatności - CustomForm

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.customform.co i jest skierowana do Klientów /Użytkowników tego serwisu internetowego stanowiącego sklep internetowy poprzez, który swoją sprzedaż prowadzi LARB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 275, 40-862 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755989, NIP: 6342817919, REGON: 243235887.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt listowny pod adresem LARB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 275, 40-862 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : info@customform.pl jak również telefoniczny pod numerem telefonu znajdującym się na stronie www.customform.co.

I. Dane zbierane przez Serwis / sklep internetowy

Dane zbierane podczas zakupu w sklepie internetowym i podczas rejestracji do usługi newslettera

1. Klient rejestrując się w sklepie internetowym lub kupując bez rejestracji w sklepie internetowym podaje swoje dane dobrowolnie w szczególności w formularzach rejestracyjnych, formularzach kontaktowych.

2. Klient rejestrując się w sklepie internetowym lub kupując w sklepie internetowym podaje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dla dostawy zamówienia, numer identyfikacji podatkowej (NIP) (opcjonalnie), adres e-mail, telefon kontaktowy. Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług.

3. Klient/ Użytkownik naszego Serwisu zapisując się na usługę newslettera podaje swój adres e- mail.

4. W trakcie rejestracji w sklepie internetowym Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w sklepie internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu poprzez płatności online

W celu dokonania transakcji zakupu online Klient podaje m.in.: typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności karty, numer CVV. Klient podaje tylko te dane, które są niezbędne do dokonania autoryzacji płatności i te dane są wykorzystywane jedynie w tym celu. Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty Klienta / Użytkownika na stronie sklepu internetowego automatycznie zbierane są niektóre dane wśród nich mogą być dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, pliki tekstowe ( ang.„cookies”) tzw. „ciasteczka”, oraz dane zbierane przez system „Google Analytics”. Więcej informacji w pliki cookies. http://www.customform.co/content/18-polityka-cookies-customform

II. Wykorzystywanie danych przez Serwis/Sklep internetowy

1. Podane dane osobowe Klienta/ Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Sklep tj. LARB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 275, 40-862 Katowice, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755989, NIP: 6342817919, REGON: 243235887.

2. Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Klientów / Użytkowników są przechowywane w zbiorze danych spółki LARB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 275, 40-862 Katowice, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755989, NIP: 6342817919, REGON: 243235887.

3. Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe Klientów / Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, Regulaminie Newslettera, Polityce Cookies.

4. Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe, w szczególności w celach: – doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów, – dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją w/w umów, – w celach marketingowych oraz – w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych. – określonych w Regulaminie Sklepu, kliknij tutaj http://www.customform.co/content/3-regulamin – określonych w Polityce Cookies, kliknij tutaj http://www.customform.co/content/18-polityka-cookies-customform – określonych w Regulaminie Newslettera, kliknij tutaj http://www.customform.co/regulamin.html

5. Dane Klienta udostępniane są podmiotom, takim jak firmy kurierskie, przewoźnicy, firmy transportowe, operatorom płatności w celu realizacji zamówienia / usługi. Dostęp do niektórych danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.

6. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.

7. Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.

III. Zmiana danych

1. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.

3. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

IV. Usunięcie konta

1. Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie.

2. Klient / Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera.

V. Zabezpieczenie danych

1. Klient / Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w związku z korzystaniem z usług dostępnych w Serwisie. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby trzecie.

2. Sklep internetowy dokłada starań aby zapewnić bezpieczeństwo dla swojego Serwisu i chronić Serwis przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. W szczególności dla celów bezpieczeństwa dostęp do Konta Użytkownika jest możliwy po wpisaniu login i hasła, dostęp do danych osobowych mają jedynie podmioty i osoby, z nami współpracujące, które zobowiązane są do zachowania poufności danych, osoby upoważnione do administrowania Serwisu. Dodatkowo Sklep objęty jest zabezpieczeniami stosowanymi przez dostawcę hostingu.

Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska