Polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.customform.co i jest skierowana do Klientów/Użytkowników tego serwisu internetowego stanowiącego sklep internetowy poprzez, który swoją sprzedaż prowadzi LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Metalowców 13, 41-500 Chorzów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000970661, NIP: 6342817919, REGON: 243235887.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt listowny pod adresem LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Metalowców 13, 41-500 Chorzów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : info@customform.pl jak również telefoniczny pod numerem telefonu znajdującym się na stronie www.customform.co.

I.Dane zbierane przez Serwis /sklep internetowy

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty Klienta/Użytkownika na stronie sklepu internetowego automatycznie zbierane są niektóre dane takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, pliki tekstowe ( ang.„cookies”) tzw. „ciasteczka”, oraz dane zbierane przez system „Google Analytics”.
Sklep korzysta z poniższych rodzajów cookies.
_ setDomainName – Ustawia domenę, do której zostaną ustawione wszystkie ciasteczka .
_setCookiePath – Ustawia ścieżkę do której zostaną ustawione wszystkie ciasteczka
_setVisitorCookieTimeout – Ustawia wygaśnięcie cookies
_setSessionCookieTimeout – Ustawia limit nowej sesji cookies
_setCampaignCookieTimeout – Ustawia czas ważności cookie kampanii
__utma Trwały używane przez Google Analytics
__utmb Trwały używane przez Google Analytics
__utmc Sesyjny używane przez Google Analytics
__utmz Trwały używane przez Google Analytics

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, zapewniający infrastrukturę sprzętową i techniczną. Dostęp do niektórych danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.

Dane zbierane podczas zakupu w sklepie internetowym i podczas rejestracji do usługi newslettera

1. Klient rejestrując się w sklepie internetowym lub kupując bez rejestracji w sklepie internetowym podaje swoje dane dobrowolnie w szczególności w formularzach rejestracyjnych, formularzach kontaktowych.

2. Klient rejestrując się w sklepie internetowym lub kupując w sklepie internetowym podaje: imię
i nazwisko, adres zamieszkania, adres dla dostawy zamówienia, numer identyfikacji podatkowej (NIP) (opcjonalnie), adres e-mail, telefon kontaktowy. Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług.

3. Klient/ Użytkownik naszego Serwisu zapisując się na usługę newslettera podaje swój adres e- mail.

4.W trakcie rejestracji w sklepie internetowym Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta
w sklepie internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu poprzez płatności online

W celu dokonania transakcji zakupu online Klient podaje m.in.: typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności karty, numer CVV. Klient podaje tylko te dane, które są niezbędne do dokonania autoryzacji płatności i te dane są wykorzystywane jedynie w tym celu.

II. Wykorzystywanie danych przez Serwis/Sklep internetowy

1. Podane dane osobowe Klienta/ Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) przez Sklep tj. LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Chorzowie, ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000970661, NIP: 6342817919, REGON: 243235887.

2. Sklep, zgodnie z RODO informuje, że:
– Administratorem danych osobowych jest LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Chorzowie, ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000970661, NIP: 6342817919, REGON:243235887.
– Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w przypadku: zakładania konta w Sklepie, składania zamówienia w Sklepie, realizacji umowy przez Sklep, świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b. RODO)
– Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne jeżeli Klient/Użytkownik chce otrzymywać newslettera i zapisuje się na newslettera (świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b. RODO)
– dane takie jak : jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, pliki tekstowe ( ang.„cookies”) tzw. „ciasteczka”, oraz dane zbierane przez system „Google Analytics”, zbierane są automatycznie w związku z odwiedzinami przez Klienta/ Użytkownika Serwisu internetowego. Dane są zbierane do anonimowej analizy działań osób odwiedzających, badania ich zachowania (np. oglądanie określonych produktów oferowanych w Sklepie) w celu dostarczenia do osób odwiedzających reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań oraz w celu poprawy w administrowaniu stroną internetową (podstawa prawna dla zbierania tych danych to uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do serwera. To Klient/ Użytkownik ostatecznie wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies poprzez akceptację polityki prywatności w trakcie odwiedzin Serwisu internetowego. Wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki można zablokować instalację plików cookies – może to jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.
– Podane dane mogą być udostępniane przez Sklep innym podmiotom w tym podmiotom powiązanym z Administratorem (LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie – KRS  0000970661; NIP: 6342817931, OFFPOT Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie – KRS 0000339778; NIP: 6272685475), partnerom biznesowym Administratora w celach związanych z realizacją umowy. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klienta to przewoźnicy wybrani przez Sklep lub przez Klienta, podmioty obsługujące płatności, podmioty świadczące usługi informatyczne dla Sklepu. Dostęp do niektórych danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.

3.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy (m.in. przez okres posiadania konta w Sklepie, korzystania z usług Sklepu, zapisu na newslettera), ale również przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego oraz przez okres wymaganym przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości);

III. Prawa Klienta/Użytkownika

1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania .
Klient ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. 2. Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.

2. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

IV. Usunięcie konta

1. Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie.

2. Klient / Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera.

V. Zabezpieczenie danych

1. Klient / Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w związku z korzystaniem z usług dostępnych w Serwisie. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby trzecie.

2. Sklep internetowy dokłada starań aby zapewnić bezpieczeństwo dla swojego Serwisu i chronić Serwis przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. W szczególności dla celów bezpieczeństwa dostęp do Konta Użytkownika jest możliwy po wpisaniu login i hasła, dostęp do danych osobowych mają jedynie podmioty i osoby, z nami współpracujące, które zobowiązane są do zachowania poufności danych, osoby upoważnione do administrowania Serwisu. Dodatkowo Sklep objęty jest zabezpieczeniami stosowanymi przez dostawcę hostingu.